Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63855

Sist oppdatert: 2016-06-15 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 4:2 (2015-2016), Innst. 376 S (2015-2016)

Beskrivelse: Særskilt melding fra Sivilombudsmannen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger ikke Sivilombudsmannens uttalelser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7829 16. jun 2016 Romertall I. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
7830 16. jun 2016 Romertall II - Vedlegges protokollen Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)