Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63847

Sist oppdatert: 2015-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), Innst. 7 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6616 10. des 2015 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 4% (4/105) 96% (101/105) 38% (64/169)
6617 10. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 34% (36/106) 66% (70/106) 37% (63/169)
6618 10. des 2015 Rammeområde 4 med romertall I. Ja 96% (100/104) 4% (4/104) 38% (65/169)
6619 10. des 2015 Rammeområde 4 med romertall II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII og XIII. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
6620 10. des 2015 Rammeområde 8 med romertall I og III. Ja 96% (99/103) 4% (4/103) 39% (66/169)
6621 10. des 2015 Rammeområde 8 med romertall II, IV, V, VI, VII, VIII og IX. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)