Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63843

Sist oppdatert: 2015-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), Innst. 6 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6750 17. des 2015 Forslag nr. 33 og 35 på vegne av Sp. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 43% (73/171)
6751 17. des 2015 Forslag nr. 38 på vegne av Sp. Nei 7% (7/98) 93% (91/98) 43% (73/171)
6752 17. des 2015 Forslag nr. 34, 36 og 37 på vegne av Sp. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 43% (73/171)
6753 17. des 2015 Forslag nr. 30 på vegne av A. Nei 33% (32/98) 67% (66/98) 43% (73/171)
6754 17. des 2015 Forslag nr. 29, 31 og 32 på vegne av A. Nei 36% (35/98) 64% (63/98) 43% (73/171)
6755 17. des 2015 Forslag nr. 28 på vegne av A. Nei 37% (36/97) 63% (61/97) 43% (74/171)
6756 17. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 39% (38/97) 61% (59/97) 43% (74/171)
6757 17. des 2015 Forslag nr. 2 - 6, 8 - 11, 13, 15, 17 og 19 - 26 på vegne av A og Sp. Nei 43% (42/98) 57% (56/98) 43% (73/171)
6758 17. des 2015 Forslag nr. 7, 12, 14 og 16 på vegne av A og Sp. Nei 43% (42/98) 57% (56/98) 43% (73/171)
6759 17. des 2015 Forslag nr. 27 på vegne av A og Sp. Nei 46% (45/97) 54% (52/97) 43% (74/171)
6760 17. des 2015 Forslag nr. 18 på vegne av A og Sp. Nei 48% (47/98) 52% (51/98) 43% (73/171)
6761 17. des 2015 Rammeområde 5 med romertall I. Ja 57% (55/97) 43% (42/97) 43% (74/171)
6762 17. des 2015 Rammeområde 5 med romertall X. Ja 54% (53/98) 46% (45/98) 43% (73/171)
6763 17. des 2015 Rammeområde 5 med romertall II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII og XIII. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 43% (73/171)