Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 63840

Sist oppdatert: 2015-12-17 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), Innst. 9 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6816 18. des 2015 Forslag nr. 10 på vegne av MDG. Nei 1% (1/101) 99% (100/101) 40% (68/169)
6817 18. des 2015 Forslag nr. 8, 9 og 24 på vegne av SV. Nei 4% (4/101) 96% (97/101) 40% (68/169)
6818 18. des 2015 Forslag nr. 21 - 23 på vegne av MDG og SV. Nei 4% (4/101) 96% (97/101) 40% (68/169)
6819 18. des 2015 Forslag nr. 16 - 20 på vegne av Sp. Nei 6% (6/101) 94% (95/101) 40% (68/169)
6820 18. des 2015 Forslag nr. 15 på vegne av KrF. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
6821 18. des 2015 Forslag nr. 7 på vegne av A. Nei 33% (33/101) 67% (68/101) 40% (68/169)
6822 18. des 2015 Forslag nr. 6 på vegne av A og MDG. Nei 34% (34/101) 66% (67/101) 40% (68/169)
6823 18. des 2015 Forslag nr. 5 på vegne av A, MDG og SV. Nei 37% (37/101) 63% (64/101) 40% (68/169)
6824 18. des 2015 Forslag nr. 1 - 3 og 11 - 13 på vegne av A, MDG, Sp og SV. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
6825 18. des 2015 Forslag nr. 25 på vegne av A, Sp, SV og MDG. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
6826 18. des 2015 Forslag nr. 4 på vegne av A, KrF, MDG og SV. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
6786 18. des 2015 Rammeområde 12 Stor bokstav A romertall I Ja 57% (58/101) 43% (43/101) 40% (68/169)
6787 18. des 2015 Rammeområde 12 Stor bokstav A. Romertallene II til og med XVIII Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
6788 18. des 2015 Rammeområde 13 Stor bokstav B Romertall I Ja 57% (57/100) 43% (43/100) 41% (69/169)
6789 18. des 2015 Rammeområde 13 Stor bokstav B Romertallene II til XIII og stor bokstav C romertallene I, II, III Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)