Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63837

Sist oppdatert: 2015-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016), Innst. 16 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6659 12. des 2015 Forslag nr. 13 - 17 og 19 på vegne av SV. Nei 4% (4/98) 96% (94/98) 42% (71/169)
6660 12. des 2015 Forslag nr. 18 på vegne av SV. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
6661 12. des 2015 Forslag nr. 12 på vegne av Sp og SV. Nei 10% (10/98) 90% (88/98) 42% (71/169)
6662 12. des 2015 Forslag nr. 1, 6 og 7 på vegne av A, Sp og SV. Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
6663 12. des 2015 Forslag nr. 2 - 5 og 8 - 11 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
6664 12. des 2015 Rammeområde 1 romertall I, rammeområde 6 romertall I og rammeområde 18 romertall I Ja 58% (57/98) 42% (41/98) 42% (71/169)
6665 12. des 2015 Øvrige romertallsforslag under rammeområdene 1 og 6 Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
6666 12. des 2015 Forslag nr. 20 på vegne av H, FrP, KrF og V. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)