Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63778

Sist oppdatert: 2016-03-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 4 LS (2015-2016), Innst. 158 L (2015-2016), Lovvedtak 45 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i sjøloven og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 116/2015 av 30. april 2015 i EØS-komitéen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om rettar ved passasjerfart med båt på sjøen og på innanlandske vassvegar og om endring av forordning (EF) nr. 2006/2004 (båtpassasjerrettsforordninga) (Lov-delen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6928 14. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
6929 14. mar 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)