Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63760

Sist oppdatert: 2016-04-11 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:11 S (2015-2016), Innst. 218 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Christian Tynning Bjørnø, Marianne Aasen, Tone Merete Sønsterud og Martin Henriksen om konsekvensene av innføringen av kompetansekrav for alle lærere

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7064 12. apr 2016 Forslag nr. 9 på vegne av SV. Nei 3% (3/102) 97% (99/102) 40% (67/169)
7065 12. apr 2016 Forslag nr. 5 - 8 på vegne av Sp. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
7066 12. apr 2016 Forslag nr. 4 på vegne av KrF, Sp og SV. Nei 15% (15/102) 85% (87/102) 40% (67/169)
7067 12. apr 2016 Forslag nr. 3 på vegne av A. Nei 34% (35/102) 66% (67/102) 40% (67/169)
7068 12. apr 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A. Nei 33% (34/102) 67% (68/102) 40% (67/169)
7069 12. apr 2016 Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og V. Ja 54% (55/102) 46% (47/102) 40% (67/169)
7070 12. apr 2016 romertallene IV og V. Ja 91% (93/102) 9% (9/102) 40% (67/169)
7071 12. apr 2016 romertallene I, II og III. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7072 12. apr 2016 Romertall VI. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)