Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63754

Sist oppdatert: 2016-03-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:12 S (2015-2016), Innst. 208 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Tone Merete Sønsterud, Åsmund Aukrust, Rigmor Aasrud og Sonja Mandt om en samlet gjennomgang av viktige kulturminner

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6961 17. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, MDG, Sp og SV. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
6962 17. mar 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)