Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63752

Sist oppdatert: 2016-04-06 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:1 (2015-2016), Innst. 168 S (2015-2016)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7055 7. apr 2016 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)