Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63728

Sist oppdatert: 2015-10-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 26 S (2015-2016)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6367 20. okt 2015 Komiteens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)