Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63682

Sist oppdatert: 2016-04-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 8 (2015-2016), Innst. 200 S (2015-2016)

Beskrivelse: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7150 26. apr 2016 Forslag nr. 12 på vegne av SV. Nei 5% (5/99) 95% (94/99) 41% (70/169)
7151 26. apr 2016 Forslag nr. 5, 6 og 8 - 11 på vegne av V og SV. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
7152 26. apr 2016 Forslag nr. 7 på vegne av V og SV. Nei 15% (15/99) 85% (84/99) 41% (70/169)
7153 26. apr 2016 Forslag nr. 4 på vegne av KrF og Sp. Nei 16% (16/99) 84% (83/99) 41% (70/169)
7154 26. apr 2016 Forslag nr. 3 på vegne av KrF, SV og V. Nei 16% (16/99) 84% (83/99) 41% (70/169)
7157 26. apr 2016 Romertall I. Ja 53% (52/98) 47% (46/98) 42% (71/169)
7155 26. apr 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
7156 26. apr 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 48% (48/99) 52% (51/99) 41% (70/169)
7158 26. apr 2016 Romertall II. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)