Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63676

Sist oppdatert: 2015-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 3 S (2015-2016), Innst. 81 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6626 10. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)