Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 63675

Sist oppdatert: 2016-01-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 S (2015-2016), Innst. 141 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 20. mai 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6857 19. jan 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (92/92) 0% (0/92) 46% (77/169)