Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63673

Sist oppdatert: 2016-01-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 6 S (2015-2016), Innst. 127 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 115/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 181/2011 om passasjerers rettigheter ved buss- og turvogntransport

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6835 12. jan 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)