Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 63670

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2015-2016), Innst. 145 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6707 14. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
6708 14. des 2015 Romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)