Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63669

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 S (2015-2016), Innst. 132 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6699 14. des 2015 romertallene I, II og III. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
6700 14. des 2015 Alternativ votering mellom innstillingen Romertall IV og forslag nr.1 fra A og Sp Ja 63% (63/100) 37% (37/100) 41% (69/169)
6701 14. des 2015 Alternativ votering mellom innstillingen Romertall IV og forslag nr.1 fra A og Sp Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)