Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63668

Sist oppdatert: 2016-03-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 35 L (2015-2016),, Innst. 207 L (2015-2016), Lovvedtak 48 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6963 17. mar 2016 Forslag nr. 6 på vegne av KrF og SV. Nei 9% (9/102) 91% (93/102) 40% (67/169)
6964 17. mar 2016 Forslag nr. 4 og 5 på vegne av KrF, Sp og SV. Nei 15% (15/102) 85% (87/102) 40% (67/169)
6965 17. mar 2016 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A. Nei 31% (32/102) 69% (70/102) 40% (67/169)
6966 17. mar 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF, Sp og SV. Nei 46% (47/102) 54% (55/102) 40% (67/169)
6967 17. mar 2016 Romertall I, Ny § 1-5 og § 4-6 Ja 91% (92/101) 9% (9/101) 40% (68/169)
6968 17. mar 2016 Romertall I, § 4-7 Ja 54% (55/102) 46% (47/102) 40% (67/169)
6969 17. mar 2016 Resten av romertall I og romertall II Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
6970 17. mar 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)