Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63667

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 24 S (2015-2016), Innst. 117 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6705 14. des 2015 Romertall I. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)