Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 63665

Sist oppdatert: 2015-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2015-2016), unnateke kap. 926, 927, 928, 3927 og 5613, Innst. 114 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6642 11. des 2015 Innstillingens tilråding romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)