Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 63663

Sist oppdatert: 2015-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 26 S (2015-2016), unnateke kap. 1137, Innst. 116 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6643 11. des 2015 Innstillingens tilråding romertallene I og II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)