Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63657

Sist oppdatert: 2015-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 28 S (2015-2016), unntatt kap. 542, 595 og 3595, Innst. 124 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6726 15. des 2015 romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)