Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63654

Sist oppdatert: 2015-12-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 22 S (2015-2016), unntatt kap. 456, 480, 490, 491, 3456 og 3490, Innst. 88 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6567 7. des 2015 romertallene I og II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)