Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63650

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 S (2015-2016), Innst. 125 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6682 14. des 2015 Romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)