Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63642

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 14 S (2015-2016), Innst. 123 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6698 14. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)