Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63639

Sist oppdatert: 2016-04-13 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 7 (2015-2016), Innst. 228 S (2015-2016)

Beskrivelse: Likestilling i praksis - Like muligheter for kvinner og menn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7115 14. apr 2016 Forslag nr. 75 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
7116 14. apr 2016 Forslag nr. 74 og 80 på vegne av SV. Nei 36% (36/100) 64% (64/100) 41% (69/169)
7117 14. apr 2016 Forslag nr. 76 på vegne av SV. Nei 41% (41/100) 59% (59/100) 41% (69/169)
7118 14. apr 2016 Forslag nr. 78 og 79 på vegne av SV. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
7119 14. apr 2016 Forslag nr. 77 på vegne av SV. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
7120 14. apr 2016 Forslag nr. 46 på vegne av V. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
7121 14. apr 2016 Forslag nr. 57 på vegne av V. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
7122 14. apr 2016 Forslag nr. 60 på vegne av V. Nei 8% (8/100) 92% (92/100) 41% (69/169)
7123 14. apr 2016 Forslag nr. 50 på vegne av V. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
7124 14. apr 2016 Forslag nr. 51 på vegne av V. Nei 40% (40/100) 60% (60/100) 41% (69/169)
7125 14. apr 2016 Forslag nr. 47, 52, 54, 61 og 62 på vegne av V. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
7126 14. apr 2016 Forslag nr. 55, 56, 58 og 59 på vegne av V. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
7127 14. apr 2016 Forslag nr. 49 på vegne av V. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
7128 14. apr 2016 Forslag nr. 53 på vegne av V. Nei 40% (40/100) 60% (60/100) 41% (69/169)
7129 14. apr 2016 Forslag nr. 70 på vegne av Sp. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
7130 14. apr 2016 Forslag nr. 69 og 71 på vegne av Sp. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
7131 14. apr 2016 Forslag nr. 72 på vegne av Sp. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
7132 14. apr 2016 Forslag nr. 65, 66 og 73 på vegne av Sp. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
7133 14. apr 2016 Forslag nr. 63 på vegne av Sp. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
7134 14. apr 2016 Forslag nr. 64 på vegne av Sp. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
7094 14. apr 2016 Forslag nr. 67 på vegne av Sp. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
7095 14. apr 2016 Forslag nr. 68 på vegne av Sp. Ja 52% (52/100) 48% (48/100) 41% (69/169)
7135 14. apr 2016 Forslag nr. 44 på vegne av KrF. Nei 10% (10/99) 90% (89/99) 41% (70/169)
7136 14. apr 2016 Forslag nr. 24, 25, 32, 35, 37, 39, 42, 43, 83, 84 og 86 på vegne av A. Nei 37% (37/100) 63% (63/100) 41% (69/169)
7137 14. apr 2016 Forslag nr. 28, 40, 41 og 85 på vegne av A. Nei 43% (43/100) 57% (57/100) 41% (69/169)
7138 14. apr 2016 Forslag nr. 31 på vegne av A. Nei 47% (47/100) 53% (53/100) 41% (69/169)
7139 14. apr 2016 Forslag nr. 33 på vegne av A. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
7140 14. apr 2016 Forslag nr. 10 på vegne av A og KrF. Nei 42% (42/100) 58% (58/100) 41% (69/169)
7102 14. apr 2016 Forslag nr. 12 på vegne av A og KrF. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
7103 14. apr 2016 Forslag nr. 16 på vegne av A og KrF. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
7141 14. apr 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A og KrF. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
7142 14. apr 2016 Forslag nr. 27, 34 og 36 på vegne av A. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
7143 14. apr 2016 Forslag nr. 8, 15, 18 - 20, 81 og 82 på vegne av A og KrF. Nei 48% (48/100) 52% (52/100) 41% (69/169)
7107 14. apr 2016 Forslag nr. 3 - 6, 9, 11 og 21 - 23 på vegne av A og KrF. Ja 53% (53/100) 47% (47/100) 41% (69/169)
7108 14. apr 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A og KrF. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
7109 14. apr 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)