Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63638

Sist oppdatert: 2016-05-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 32 L (2015-2016), Innst. 244 L (2015-2016), Lovvedtak 54 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7198 3. mai 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
7199 3. mai 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)