Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63637

Sist oppdatert: 2015-12-08 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2015-2016), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 109 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6603 9. des 2015 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)