Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6828 18. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
6794 18. des 2015 Rammeområde 19 og Stor bokstav A og rammeområde 20 stor bokstav B. Ja 57% (58/101) 43% (43/101) 40% (68/169)
6795 18. des 2015 Rammeområde 20 Stor bokstav B romertallene II til IX Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
6796 18. des 2015 Rammområde 22 Stor bokstav C og D liten bokstav a og b Ja 57% (58/101) 43% (43/101) 40% (68/169)
6797 18. des 2015 Rammeområde 22 Stor bokstav D romertallene II til og med VIII Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)