Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63633

Sist oppdatert: 2015-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 30 S (2015-2016), Innst. 107 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6652 11. des 2015 Innstillingens tilråding romertallene I og II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)