Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63628

Sist oppdatert: 2015-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 17 S (2015-2016)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6622 10. des 2015 romertallene I, II, III, IV, V, VI og VII. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)