Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6589 9. des 2015 Forslag nr. 17 på vegne av SV. Nei 43% (45/105) 57% (60/105) 38% (64/169)
6590 9. des 2015 Forslag nr. 13 og 14 på vegne av Sp. Nei 39% (41/106) 61% (65/106) 37% (63/169)
6591 9. des 2015 Forslag nr. 15 på vegne av Sp. Nei 42% (45/106) 58% (61/106) 37% (63/169)
6592 9. des 2015 Forslag nr. 7 på vegne av A. Nei 39% (41/106) 61% (65/106) 37% (63/169)
6593 9. des 2015 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A. Nei 42% (45/106) 58% (61/106) 37% (63/169)
6594 9. des 2015 Forslag nr. 4, 8 - 10 og 12 på vegne av A. Nei 43% (46/106) 57% (60/106) 37% (63/169)
6595 9. des 2015 Forslag nr. 1 og 5 på vegne av A og KrF. Nei 49% (52/106) 51% (54/106) 37% (63/169)
6596 9. des 2015 Forslag nr. 6 på vegne av A og KrF. Ja 54% (57/106) 46% (49/106) 37% (63/169)
6597 9. des 2015 Forslag nr. 16 på vegne av Sp. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
6598 9. des 2015 Stor bokstav B romertall V punkt 2 Nei 0% (0/106) 100% (106/106) 37% (63/169)
6599 9. des 2015 Stor bokstav B resten av romertall V. Ja 56% (59/105) 44% (46/105) 38% (64/169)
6600 9. des 2015 Stor bokstav B romertall VII Ja 89% (93/104) 11% (11/104) 38% (65/169)
6601 9. des 2015 Stor bokstav B romertall IX Ja 60% (64/106) 40% (42/106) 37% (63/169)
6602 9. des 2015 Stor bokstav A og resten av stor bokstav B. Ja 57% (60/106) 43% (46/106) 37% (63/169)