Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6589 9. des 2015 Forslag nr. 17 på vegne av SV. Nei 43% (45/105) 57% (60/105) 38% (64/169)
6590 9. des 2015 Forslag nr. 13 og 14 på vegne av Sp. Nei 39% (41/106) 61% (65/106) 37% (63/169)
6591 9. des 2015 Forslag nr. 15 på vegne av Sp. Nei 42% (45/106) 58% (61/106) 37% (63/169)
6592 9. des 2015 Forslag nr. 7 på vegne av A. Nei 39% (41/106) 61% (65/106) 37% (63/169)
6593 9. des 2015 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av A. Nei 42% (45/106) 58% (61/106) 37% (63/169)
6594 9. des 2015 Forslag nr. 4, 8 - 10 og 12 på vegne av A. Nei 43% (46/106) 57% (60/106) 37% (63/169)
6595 9. des 2015 Forslag nr. 1 og 5 på vegne av A og KrF. Nei 49% (52/106) 51% (54/106) 37% (63/169)
6596 9. des 2015 Forslag nr. 6 på vegne av A og KrF. Ja 54% (57/106) 46% (49/106) 37% (63/169)
6597 9. des 2015 Forslag nr. 16 på vegne av Sp. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
6598 9. des 2015 Stor bokstav B romertall V punkt 2 Nei 0% (0/106) 100% (106/106) 37% (63/169)
6599 9. des 2015 Stor bokstav B resten av romertall V. Ja 56% (59/105) 44% (46/105) 38% (64/169)
6600 9. des 2015 Stor bokstav B romertall VII Ja 89% (93/104) 11% (11/104) 38% (65/169)
6601 9. des 2015 Stor bokstav B romertall IX Ja 60% (64/106) 40% (42/106) 37% (63/169)
6602 9. des 2015 Stor bokstav A og resten av stor bokstav B. Ja 57% (60/106) 43% (46/106) 37% (63/169)