Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6714 15. des 2015 Forslag nr. 11 - 14 på vegne av SV. Nei 5% (5/103) 95% (98/103) 39% (66/169)
6715 15. des 2015 Forslag nr. 10 på vegne av V. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
6716 15. des 2015 Forslag nr. 9 på vegne av Sp. Nei 7% (7/103) 93% (96/103) 39% (66/169)
6717 15. des 2015 Forslag nr. 7 på vegne av Sp. Nei 43% (44/103) 57% (59/103) 39% (66/169)
6718 15. des 2015 Forslag nr. 8 på vegne av Sp. Nei 11% (11/103) 89% (92/103) 39% (66/169)
6719 15. des 2015 Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp. Nei 38% (39/102) 62% (63/102) 40% (67/169)
6720 15. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
6721 15. des 2015 Forslag nr. 2 og 4 - 6 på vegne av A og Sp. Nei 43% (44/103) 57% (59/103) 39% (66/169)
6722 15. des 2015 Rammeområde 17 med romertall I. Ja 57% (59/103) 43% (44/103) 39% (66/169)
6723 15. des 2015 Rammeområde 17 med romertall II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII og XXIII. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
6724 15. des 2015 Stor bokstav B. Romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
6725 15. des 2015 Stor bokstav B Romertall III. Ja 57% (58/101) 43% (43/101) 40% (68/169)