Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63621

Sist oppdatert: 2015-12-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2015-2016), Innst. 10 S (2015-2016)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6628 11. des 2015 Rammeområde 14 med romertall I og II. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)