Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6629 11. des 2015 Forslag nr. 10 på vegne av MDG. Nei 1% (1/98) 99% (97/98) 42% (71/169)
6630 11. des 2015 Forslag nr. 9 på vegne av MDG. Nei 4% (4/98) 96% (94/98) 42% (71/169)
6631 11. des 2015 Forslag nr. 11 - 16 på vegne av SV. Nei 4% (4/98) 96% (94/98) 42% (71/169)
6632 11. des 2015 Forslag nr. 8 på vegne av Sp. Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
6633 11. des 2015 Forslag nr. 7 på vegne av KrF og Sp. Nei 12% (12/98) 88% (86/98) 42% (71/169)
6634 11. des 2015 Forslag nr. 5 og 6 på vegne av A. Nei 35% (34/98) 65% (64/98) 42% (71/169)
6635 11. des 2015 Forslag nr. 2 på vegne av A og Sp. Nei 41% (40/98) 59% (58/98) 42% (71/169)
6636 11. des 2015 Forslag nr. 1, 3 og 4 på vegne av A og Sp. Nei 42% (41/98) 58% (57/98) 42% (71/169)
6637 11. des 2015 Stor bokstav A, rammeområde 9, romertall XIII punkt 4. Ja 90% (88/98) 10% (10/98) 42% (71/169)
6638 11. des 2015 Stor bokstav A, rammeområde 9, romertall XV. Ja 59% (58/98) 41% (40/98) 42% (71/169)
6639 11. des 2015 Stor bokstav A, rammeområde 9, romertall XVI. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
6640 11. des 2015 Stor bokstav C, rammeområde 11, romertall VI. Ja 59% (58/98) 41% (40/98) 42% (71/169)
6641 11. des 2015 Resten av stor bokstav A, stor bokstav B og stor bokstav C Ja 58% (57/98) 42% (41/98) 42% (71/169)