Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63614

Sist oppdatert: 2016-05-30 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 4 (2015-2016), Innst. 273 S (2015-2016)

Beskrivelse: Bedre skatt. En skattereform for omstilling og vekst

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7395 31. mai 2016 Forslag nr. 36 og 37 på vegne av MDG. Nei 1% (1/102) 99% (101/102) 40% (67/169)
7396 31. mai 2016 Forslag nr. 38 og 39 på vegne av MDG. Nei 4% (4/102) 96% (98/102) 40% (67/169)
7397 31. mai 2016 Forslag nr. 2 - 8, 11, 18, 21, 27, 29 og 34 på vegne av SV. Nei 3% (3/103) 97% (100/103) 39% (66/169)
7398 31. mai 2016 Forslag nr. 1, 9, 10, 12 - 17, 19, 20, 22 - 26, 28, 30 - 33 og 35 på vegne av SV. Nei 4% (4/102) 96% (98/102) 40% (67/169)
7399 31. mai 2016 Romertall I. Ja 96% (94/98) 4% (4/98) 42% (71/169)
7400 31. mai 2016 Romertall II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)