Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63611

Sist oppdatert: 2015-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 LS (2015-2016), Innst. 3 S (2015-2016)

Beskrivelse: Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6683 14. des 2015 Forslag nr. 11, 13 og 14 på vegne av SV. Nei 3% (3/100) 97% (97/100) 41% (69/169)
6684 14. des 2015 Forslag nr. 12 og 15 - 17 på vegne av SV. Nei 4% (4/100) 96% (96/100) 41% (69/169)
6685 14. des 2015 Forslag nr. 6 på vegne av V. Nei 5% (5/100) 95% (95/100) 41% (69/169)
6686 14. des 2015 Forslag nr. 7, 8 og 10 på vegne av V. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
6687 14. des 2015 Forslag nr. 9 på vegne av V. Nei 12% (12/100) 88% (88/100) 41% (69/169)
6688 14. des 2015 Forslag nr. 1 og 4 på vegne av Sp. Nei 6% (6/100) 94% (94/100) 41% (69/169)
6689 14. des 2015 Forslag nr. 3 og 5 på vegne av Sp. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
6690 14. des 2015 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 9% (9/98) 91% (89/98) 42% (71/169)
6691 14. des 2015 Rammeområde 21 med romertall I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII og IX. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)