Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63595

Sist oppdatert: 2015-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:8 S (2015-2016), Innst. 128 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Jenny Klinge om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6769 17. des 2015 Forslag nr. 1 på vegne av Sp. Nei 8% (8/98) 92% (90/98) 43% (73/171)
6770 17. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 43% (73/171)