Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63390

Sist oppdatert: 2015-11-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 157 L (2014-2015), Innst. 23 L (2015-2016), Lovvedtak 1 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om konsortium for europeisk forskingsinfrastruktur (ERIC-lova)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6370 10. nov 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)
6371 10. nov 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)