Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63357

Sist oppdatert: 2015-11-23 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 154 S (2014-2015), Innst. 52 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 186/2015 av 10. juli om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 585/2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6431 24. nov 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)