Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63356

Sist oppdatert: 2015-10-12 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 152 S (2014-2015), Innst. 20 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (tilleggsbevilgning som følge av økning i antallet asylsøkere til Norge)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6361 13. okt 2015 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Nei 43% (46/106) 57% (60/106) 37% (63/169)
6362 13. okt 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (45/106) 58% (61/106) 37% (63/169)
6363 13. okt 2015 Romertall I Ja 94% (98/104) 6% (6/104) 38% (65/169)
6364 13. okt 2015 Romertall I. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)
6365 13. okt 2015 romertallene III og V. Ja 51% (54/105) 49% (51/105) 38% (64/169)
6366 13. okt 2015 romertallene II, IV og VI. Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)