Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63355

Sist oppdatert: 2015-12-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 153 S (2014-2015), Innst. 80 S (2015-2016)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6624 10. des 2015 Innstillingens tilråding Ja 100% (106/106) 0% (0/106) 37% (63/169)