Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63233

Sist oppdatert: 2015-11-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 150 L (2014-2015), Innst. 38 L (2015-2016), Lovvedtak 8 (2015-2016)

Beskrivelse: Endringar i EØS-høringsloven (elektronisk administrativt samarbeid)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6420 19. nov 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
6421 19. nov 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)