Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63063

Sist oppdatert: 2016-02-10 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:146 S (2014-2015), Innst. 155 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien, Torgeir Knag Fylkesnes og Jenny Klinge om å lovfeste elevenes rett til leirskoleopplæring i løpet av grunnskolen

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6882 11. feb 2016 Forslag nr. 2 på vegne av KrF. Nei 9% (9/100) 91% (91/100) 41% (69/169)
6883 11. feb 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp og SV. Nei 9% (9/99) 91% (90/99) 41% (70/169)
6884 11. feb 2016 romertallene I og II. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
6885 11. feb 2016 Romertall III. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)