Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63061

Sist oppdatert: 2015-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 148 S (2014-2015), Innst. 32 S (2015-2016)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense - Korgen, inkl. Brattåsen - Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6396 12. nov 2015 Forslag nr. 2 på vegne av Sp. Nei 6% (6/99) 94% (93/99) 41% (70/169)
6397 12. nov 2015 Forslag nr. 1 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/100) 59% (59/100) 41% (69/169)
6398 12. nov 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)