Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63060

Sist oppdatert: 2015-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 146 S (2014-2015), Innst. 33 S (2015-2016)

Beskrivelse: Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett - Linnes i Buskerud

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6395 12. nov 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)