Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63055

Sist oppdatert: 2015-11-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 142 L (2014-2015), Innst. 30 L (2015-2016), Lovvedtak 3-4 (2015-2016)

Beskrivelse: Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6402 12. nov 2015 Stor bokstav A og B. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
6403 12. nov 2015 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)