Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63052

Sist oppdatert: 2016-04-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 37 (2014-2015), Innst. 199 S (2015-2016)

Beskrivelse: Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken - Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7159 26. apr 2016 Forslag nr. 3 på vegne av Sp, SV og V. Nei 15% (15/99) 85% (84/99) 41% (70/169)
7160 26. apr 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av KrF, Sp, SV og V. Nei 21% (21/99) 79% (78/99) 41% (70/169)
7161 26. apr 2016 Romertall I. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
7162 26. apr 2016 Romertall II. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)