Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 63050

Sist oppdatert: 2016-04-25 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 35 (2014-2015), Innst. 198 S (2015-2016)

Beskrivelse: Sammen om jobben - Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7163 26. apr 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)