Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62996

Sist oppdatert: 2015-12-07 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:132 S (2014-2015), Innst. 110 S (2015-2016)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Martin Henriksen, Helga Pedersen og Tor Arne Bell Ljunggren om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6579 8. des 2015 romertallene I og II. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
6580 8. des 2015 Romertall III. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)