Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 62967

Sist oppdatert: 2015-11-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 135 S (2014-2015), Innst. 48 S (2015-2016)

Beskrivelse: Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen")

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
6422 19. nov 2015 Komiteens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)